Buro Bruis
Een initiatief van Wendy Brasz en Myra den Haan

Bruisend met passie


Passie voor onderwijs is de basis van onze samenwerking. Met aandacht voor de mens, het proces en het product bieden wij onderwijsvernieuwing op maat. Woorden die ons typeren: daadkracht, enthousiasme, harmonie en vernieuwing.


IGDI app


De IGDI app bevat handige tips voor leerkrachten in het basisonderwijs om lessen leuker, efficiënter en interactiever te maken. IGDI staat voor: Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie model, een methodiek waarmee op veel basisscholen gewerkt wordt. De kern van het IGDI-model is dat de leerkracht de leerlingen actief betrekt bij hun leerproces en het behalen van de lesdoelen. De IGDI app inspireert en zorgt voor variatie in de les. De IGDI app is gevuld met tips voor groep 1 t/m groep 8 en is verkrijgbaar voor zowel Android, Apple als Windows telefoons.Plan


Samen zijn wij eigenaar van Planb², een webapplicatie die scholen meer zicht geeft op de brede kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren daarvan. Het programma helpt leerkrachten om de groep en het kind nauwlettend te volgen. Op die manier wordt opbrengst- en handelingsgericht werken veel makkelijker. De opbrengsten en resultaten, feitelijk de smalle kwaliteit van het gegeven onderwijs, worden heel zichtbaar gemaakt.SCRIPT


In samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede is SCRIPT gerealiseerd: een webapplicatie die als additionele module bij Planb² aangeschaft kan worden. Met deze unieke module wordt voor scholen op zowel school,- groep- als leerlingniveau de leerwinst en toegevoegde waarde van het onderwijs zichtbaar gemaakt. De leerwinst en toegevoegde waarde worden bepaald aan de hand van het leerpotentieel van de leerlingen. Dit leerpotentieel wordt in kaart gebracht door het afnemen van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). De uitslag vormt de basis om te werken met een dynamisch groepsplan.


KINDERPOSTZEGELS


Voor Stichting Kinderpostzegels ontwikkelden wij een lessenserie bij elk van de onderwerpen die in de Kinderpostzegelactie centraal staan. De lessenserie kan als voorbereiding op de verkoop van de kinderpostzegels ingezet worden. Leerlingen hebben dan veel achtergrondkennis over het thema en weten echt waarom ze van deur tot deur gaan met de kinderpostzegels.
Thema's 2015:
Stop kinderarbeid, Ieder kind een gezin, Bij de les blijven
Thema's 2016:
Alle kinderen naar school, Een gezin voor elk kind, Weer gewoon kind zijn


ANDERE BRUISENDE PROJECTEN


  • Projectleiding digibordsoftware en oefensoftware voor diverse lesmethodes van Malmberg voor het basisonderwijs.
  • De uitwerking van domeinspecifiek rekenonderwijs voor een school met veel combinatiegroepen.
  • Ontwikkeling van een traject 'De centrale schoolbespreking', waarbij in samenwerking met het team een 'levend,' inspirerend en verbindend schoolplan gecreëerd wordt in samenhang met de geëvalueerde groepsplannen.
  • Ontwikkeling van een format voor het maken een betekenisvolle diepte-analyse, waarbij data worden gekoppeld aan het handelen van de leerkracht.

SAMENWERKINGMeer weten?


Wendy Brasz

Wendy

Myra den Haan

Myra

info@burobruis.nl

Kantoor: 0541 - 533337

Wendy: 06 - 53536073

Myra: 06 - 21195283